TOP

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ”KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2020”

01/06/2021

Τίτλος διαγωνισμού:
KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2020

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Το KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2020 – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ,) αποτελεί έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό διαγωνισμό όπου μαθητές σχολείων που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ‘KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές’ θα διαγωνιστούν σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης με τη βοήθεια ειδικών προπλασμάτων και υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Κάθε σχολείο θα συμμετέχει με 2 μαθητές που θα εκτελούν διαδοχικά τις δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης επί 2 λεπτά από κάθε μαθητή).

Θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία κάθε κατηγορίας θα διαγωνίζονται σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα.

Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα υποστηρίζεται σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας από εκπρόσωπο της επιτροπής KIDS SΑVE LIVES CHΑMPIONSHIP (Team Coach).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Απριλίου (ώρα έναρξης για Λύκεια 10:00, ώρα έναρξης για Γυμνάσια 15:00) και στις 5 Απριλίου (ώρα έναρξης για Δημοτικά 12:00).

Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι το Αμφιθέατρο «Σταύρος Κουγιουμτζής», Δημαρχείο Πανοράματος, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε (3) φάσεις. Στη φάση των Προκριματικών, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια 4 ωρών, στη φάση των Ημιτελικών, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια 30 λεπτών και στη φάση των Τελικών, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια επίσης 30 λεπτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν αναμνηστικά μετάλλια συμμετοχής.

Η ενημέρωση των σχολείων για τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού θα γίνει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σχολείων, είναι η Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, μέσω της παρούσας φόρμας [εισέλθετε με email της google- κατάληξη gmail]: https://docs.google.com/forms/d/10IiXXt9oj6Tqw5zvumyIpYZ3-OkCT71CxBKWa4fWKDs/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true

Πλάνα από τον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό στην ΚΑΡΠΑ,
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Απρίλιος 2019


Σύντομη περιγραφή του διαγωνισμού (σκοπιμότητα, στόχοι, περιεχόμενο):

Οι Μαθητικοί Διαγωνισμοί αποτελούν ισχυρή μαθησιακή εμπειρία που ενθαρρύνει τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και ενισχύει τη σχέση των συμμετεχόντων με την επιστήμη, τη μάθηση και τον τρόπο αξιολόγησης και αντίληψης του εαυτού τους μέσα στην κοινωνία.

Μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, σε διάστημα 30 μηνών έχουν εκπαιδεύσει 42.500 μαθητές και εκπαιδευτικούς σε 470 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειών της Χώρας.

To KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2020 – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στον οποίο θα διαγωνιστούν μαθητές από σχολεία που έχουν συμμετάσχει στο ανωτέρω Εθνικό Πρόγραμμα, προάγει το πνεύμα άμιλλας μεταξύ των μαθητών, συμβάλλει στη ευαισθητοποίηση μαθητών, κηδεμόνων και εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα συμμετοχής εκπαιδευμένων πολιτών ως πρώτων ανταποκρινόμενων στην αντιμετώπιση περιστατικών εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής, και ενισχύει έμπρακτα τη διάδοση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED), οι οποίοι συγκαταλέγονται στα έπαθλα. Παράλληλα, αναμένεται να προωθήσει το ενεργό ενδιαφέρον για σπουδές στις Επιστήμες Ζωής και την κοινωνική προσφορά.

Βασικός Θεματικός Άξονας:

Οι εκπαιδευμένοι μαθητές μέσω του Εθνικού προγράμματος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, θα διαγωνιστούν σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης) προάγοντας την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών που προασπίζουν την υγεία μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί επίσης η λειτουργία του σχολείου ως δικτύου ανάπτυξης των σχέσεων και της επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, κατά το πρότυπο του «ανοικτού σχολείου». Η αξιολόγηση θα γίνει με σύγχρονη, επιστημονική μεθοδολογία, σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προπλάσματα συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό που παρέχει ακριβή ποσοστιαίο δείκτη αξιολόγησης (%).Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα αποτελέσματα θα υποστούν κατάλληλη στατιστική επεξεργασία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και θα κοινοποιηθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ θα ανακοινωθούν ανωνυμοποιημένα μέσω δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια.

Φορείς Διοργάνωσης:

>  Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
>  Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας [ΕΕΕΠΦ]
>  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας


Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες
:

>  Δημοτικού, τάξεις:  Δ’, Ε’, ΣΤ’
Γυμνασίου, τάξεις:  Α’, Β’, Γ’
>  Λυκείου, τάξεις:  Α’, Β’, Γ’

                               

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε:

Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης
Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια
>  Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια
>  Αθλητικά Σχολεία
>  Σχολεία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, όλης της χώρας, με προαπαιτούμενο την συμμετοχή τους στο Εθνικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος: Σάββατο και Κυριακή, 4 και 5 Απριλίου 2020 στη Θεσσαλονίκη, εκτός σχολικού ωραρίου


Χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνολικός χρόνος και ανά φάση υλοποίησης): 5 ώρες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. 4 ώρες οι προκριματικοί, 30 λεπτά οι ημιτελικοί, 30 λεπτά οι τελικοί


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων μαθητών/- τριών ή των σχολείων:
Η συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές ή το σχολείο. Επίσης, τα μπλουζάκια που θα φορούν οι συμμετέχοντες (με τυπωμένο τον αριθμό τους και το σχολείο που εκπροσωπούν), τα μετάλλια, οι αναμνηστικές πλακέτες, τα έπαθλα νικητών και ελαφρό γεύμα για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους παρέχονται εντελώς δωρεάν.

Το κόστος μετακίνησης μεταξύ του εκάστοτε σχολείου και του τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού (Θεσσαλονίκη), καθώς και το κόστος διαμονής των μαθητών και των συνοδών τους, εφόσον απαιτηθεί διαμονή, δεν καλύπτεται από τους διοργανωτές.Ο σχεδιασμός του διαγωνισμού προβλέπει την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του.

Συμπληρωματικά στοιχεία

  1. Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και την Περιφεριακή Διεύθυνση Παιδείας Κεντρικής Μακεδονίας θα αναλάβουν εξολοκλήρου τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και δεσμεύονται να διασφαλίσουν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.

  2. Στον μαθητικό διαγωνισμό KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2020 – Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), μπορούν να συμμετέχουν προαιρετικά και με τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση των κηδεμόνων τους 2 μαθητές από κάθε σχολείο το οποίο έχει συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών Σχολικής Ηλικίας και Εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση ‘KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές’’.

  3. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των σχολείων, θα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά στο κάλεσμα των διοργανωτών μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2020, συμπληρώνοντας την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ: https://docs.google.com/forms/d/10IiXXt9oj6Tqw5zvumyIpYZ3-OkCT71CxBKWa4fWKDs/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true

  4. Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με 2 μαθητές [αθλητές / ανανήπτες] που θα συνοδεύονται από έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό, γονέα ή κηδεμόνα.

  5. Οι αθλητές θα εναλλάσσονται ανά 2 λεπτά σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης [ΚΑΡΠΑ] (θωρακικές συμπιέσεις – εμφυσήσεις διάσωσης) σε κατάλληλα προπλάσματα αναζωογόνησης Little Anne του οίκου Laerdal, εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες που συνδέονται με το λογισμικό QCPR της Laerdal, το οποίο παρέχει ακριβείς μετρήσεις επιδόσεων και επί τοις εκατό (%) βαθμολογία. Έπειτα από συνολικά 4 λεπτά, οι μαθητές του κάθε σχολείου θα ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και θα μαθαίνουν το ποσοστό επιτυχίας τους. Τα σχολεία με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα περνούν στην επόμενη φάση.

  6. Όλοι οι συμμετέχοντες θα βραβευτούν με μετάλλιο και οι ομάδες που θα ξεχωρίσουν θα κερδίσουν βραβεία (Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή για το σχολείο, δωρεάν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολείο, εκπαιδευτικά προπλάσματα κ.λπ.).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στεφανάκης Αναστάσιος
Πρόεδρος Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Επιστημονικά υπεύθυνος εθνικού προγράμματος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Ε.Π.Φ. – Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. Χαλκιδικής, Course Director ERC

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Καπνόπουλος Χαράλαμπος
Διασώστης Ε.Κ.Α.Β. / Μέλος ΔΣ Ε.Ε.Ε.Π.Φ.
ERC Organizer

Κόπτσης Αλέξανδρος
Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σαμαράς Αναστάσιος
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων
Ταμίας Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Course Director ERC

Τζανή Πασχαλιά
Παιδοψυχολόγος, MSc, BSc
Instructor ERC

Φορτούνης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Χειρουργός, Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

Φυντανίδου Βαρβάρα
Αναισθησιολόγος, ΑΧΕΠΑ Νοσοκομείο, Course Organizer ERC
Επιστημονικά υπεύθυνη εθνικού προγράμματος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αντωνοπούλου Γεωργία
ΙΕΚ Ε.Κ.Α.Β. [Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου]
Instructor ERC

Καλύβας Θεόδωρος
Μηχανικός Υπολογιστών / Μεταφραστής
Instructor ERC, PHTLS Provider

Μάγκου Ιουλία
Εκπαιδευτικός / Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Instructor ERC

Χοβαρδάς Ζαφείρης
Ναυαγοσώστης
Instructor ERC

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!