TOP

Πόσο διαδεδομένη είναι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑ;

02/04/2022

Τελικά πόσο διαδεδομένη είναι η εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον κόσμο?

Έρευνες στο ευρύ κοινό βοηθούν στον προσδιορισμό των ποσοστών επικράτησης της εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), των αντιλήψεων και των εμποδίων για την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση, παρέχοντας επομένως σχετικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και την καθοδήγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών ΚΑΡΠΑ.

Ενώ ένας αριθμός μελετών παρατήρησης έχει διεξαχθεί παγκοσμίως για τη διερεύνηση του επιπολασμού της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ στο ευρύ κοινό, δεν έχει γίνει ακόμη έρευνα για τον εντοπισμό, τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων.

Μια νέα έρευνα δημοσιεύθηκε στην 81η έκδοση του περιοδικού CEEM (Clinical and Experimental Emergency Medicine) του ερευνητικού κέντρου ERC, με τίτλο “Global prevalence of cardiopulmonary resuscitation training among the general public: a scoping review”, απο τους Alexei Birkun, Adhish Gautam και Fatima Trunkwala η οποία αντιπροσωπεύει την προσπάθεια να αποκαλυφθούν τα διεθνή στοιχεία από τις έρευνες με βάση τον πληθυσμό που διερευνούν την επικράτηση της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ στο ευρύ κοινό τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανασκόπηση αποκαλύπτει την εμφάνιση και τη γεωγραφική κατανομή των μελετών, διευκρινίζει τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της έρευνας, εντοπίζει κενά γνώσης και μπορεί να ενημερώσει για μελλοντικές συστηματικές ανασκοπήσεις για το θέμα.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή δεν υπάρχουν στοιχεία για την υπάρχουσα κοινοτική εκπαιδευτική κάλυψη για την αναζωογόνηση, ενώ για τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών του κόσμου και για τις περισσότερες έρευνες τα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευθούν σε ολόκληρο τον πληθυσμό της χώρας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από 29 χώρες, ο παγκόσμιος επιπολασμός της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ είναι περίπου 40% με προφανώς υψηλότερα ποσοστά εκπαίδευσης σε χώρες με οικονομίες υψηλότερου εισοδήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες αποκαλύπτουν οπωσδήποτε μια αύξηση του επιπολασμού της εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει προφανής ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με την ανάνηψη διεθνώς.

Όσον αφορά την Ελλάδα τα στοιχεία είναι απο έρευνα του [Hatzakis et al., 2008] και δείχνουν οτι μόλις το 29% απο δείγμα πληθυσμού 390 κατοίκων έχει εκπαιδευτεί σε ΚΑΡΠΑ ενώ το 65% απο αυτούς, φαίνεται να έχει εκπαιδευτεί μέσα στην τελευταία 5ετία.

Η σημαντικότερη αλλαγή της τελευταίας 10ετίας έγκειται στην στόχευση εκπαίδευσης συγκεκριμένων target groups όπως η μαζική εκπαίδευση Μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Εργαστήριο Δεξιοτήτων: KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, έγκριση Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) , που ήδη έχει φέρει πλούσιους καρπούς και φανταστικά αποτελέσματα.

Η ανασκόπηση αποκάλυψε επίσης ότι οι μελέτες είναι εξαιρετικά ετερογενείς ως προς τους σχεδιασμούς, τις μεθόδους και τα πρότυπα αναφοράς ερευνών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ερμηνεία και τη σύγκριση των ευρημάτων. Υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν διεθνείς συναινετικές κατευθυντήριες γραμμές για μια τυποποιημένη μεθοδολογία έρευνας και αναφορά δεδομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές ΚΑΡΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η συνέπεια και η διαθεσιμότητα της παρακολούθησης εκπαίδευσης στην ανάνηψη, να καθοδηγηθούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ΚΑΡΠΑ και να βελτιωθεί η επιβίωση από καρδιακή ανακοπή παγκοσμίως.

Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για κάθε ηλικία, εκπαίδευση με τη χρήση της τεχνολογίας, σχεδιασμός εθνικής στρατηγικής σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας, είναι λίγες μόνο από τις προτάσεις που θα φέρουν αποτελέσματα σε Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο.

Κλαρούμενου Αναστασια
Φιλόλογος, απόφοιτος Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικού – Ψυχολογίας Ιωαννίνων
Μέλος KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Μέλος L.I.F.E.F.O.R.C.E


Tags

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!