TOP

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει το πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES για τα σχολεία όλου του κόσμου

01/06/2021

KIDS SAVE LIVES 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ

‘’Εκπαιδεύστε παιδιά στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, στα σχολεία όλου του κόσμου’’

Μια κοινή δήλωση από το
:: Ευρωπαϊκό  Ίδρυμα Ασφάλειας των Ασθενών (EuPSF¹),
:: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC²),
:: την Διεθνή Επιτροπή Αναζωογόνησης (ILCOR3)
:: και την Παγκόσμια Ομοσπονδία των Κοινωνιών των Αναισθησιολόγων (WFSA4).
+ η δήλωση αυτή έχει εγκριθεί, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: ένα πρόβλημα Δημόσιας Υγείας
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι ένα από τα μείζονα θέματα στον τομέα της παγκόσμιας υγείας. Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο μετά από αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, με ανεπιτυχή εξωνοσοκομειακή καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ – CPR) [1,2] .
Αυτό σημαίνει 2.000 νεκροί κάθε μέρα και το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου.  Έτσι, ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι o τρίτος στη σειρά δολοφόνος, μετά τον καρκίνο και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων στις βιομηχανικές χώρες [3] .

Η διδασκαλία της ΚΑΡΠΑ σε όλα τα παιδιά του σχολείου συνεπάγεται κατά συνέπεια, αισθητή βελτίωση στην Παγκόσμια Υγεία.

Μετά από ξαφνική καρδιακή ανακοπή, ο εγκέφαλος μπορεί να επιβιώσει μόνο για 3-5 λεπτά χωρίς οξυγόνο. Αυτός ο χρόνος είναι κατά πολύ λιγότερος, από τον χρόνο που χρειάζονται οι υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας (τύπου ΕΚΑΒ) για να φθάσουν στο θύμα, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, λιγότεροι από ένας στους 10 ασθενείς με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή επιβιώνει σήμερα [4-7] . Υπάρχει σοβαρή επιστημονική τεκμηρίωση, ό,τι η άμεση έναρξη βασικής υποστήριξης της ζωής από παρευρισκόμενους, βελτιώνει την επιβίωση μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή (2 έως 4 στα 10) [5-7] . Η  εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή συμβαίνει με παρουσία μαρτύρων σε ποσοστό 60-80% [5-7] . Έτσι, η αναζωογόνηση από παρευρισκόμενο, μπορεί να καλύψει το κενό μεταξύ του χρόνου κατάρρευσης και της άφιξης των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στις περισσότερες περιπτώσεις.
Σήμερα, ΚΑΡΠΑ από παριστάμενους δίδεται σε λιγότερο από έναν στους 5 που παθαίνουν εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή [4] .
Αυξάνοντας το ποσοστό αυτό, θα βοηθήσει να σωθούν 200.000 πρόσθετες ζωές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κάθε χρόνο, και πολύ περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εκπαιδεύοντας  το απλό κοινό στη βασική υποστήριξη ζωής, είναι σαφώς ο πιο σημαντικός τρόπος για να αυξήσεις την επιβίωση σε αυτόν τον τομέα, παρόλα αυτά είναι δύσκολο να φτάσεις  το σύνολο του πληθυσμού με την εκπαίδευση που απαιτείται, εάν τα προγράμματα δεν είναι υποχρεωτικά.

Είναι λογικό επομένως να συμπεριλάβουμε την εκπαίδευση στην αναζωογόνηση στα σχολικά προγράμματα.
Η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία (American Heart Association) υποστήριξε την αναζωογόνηση ως υποχρεωτική εκπαίδευση στα αμερικανικά σχολεία το 2011 [8] και πλέον, χώρες στις οποίες έχει ενσωματωθεί η αναζωογόνηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά στην προσπάθεια αναζωογόνησης [4,9] .  Έτσι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην αύξηση του ποσοστού της αναζωογόνησης από παρευρισκόμενους και την βελτίωση της επιβίωσης σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι να εκπαιδεύσεις όλα τα παιδιά στα σχολεία τους. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, εκπαιδεύοντας τα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών για μόλις δύο ώρες ανά έτος [8-11] .

Οι μαθητές σχολικής ηλικίας, έχουν μια προσέγγιση με λιγότερες αναστολές στην εκπαίδευση αναζωογόνησης και τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να καταφέρουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά, αφού πρώτα εκπαιδευθούν κατάλληλα οι ίδιοι [11] .

Ο τρόπος, για την βελτίωση της επιβίωσης
Συνιστούμε να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχολικής ηλικίας στην αναζωογόνηση, από την ηλικία των 12 ετών ή νωρίτερα για 2 ώρες ανά έτος. Αν τα παιδιά του σχολείου λάβουν τέτοιου είδους εκπαίδευση, είναι επίσης πιθανό να την διδάξουν στην οικογένειά τους στο σπίτι – και τα ίδια δε θα την ξεχάσουν ποτέ. Θα δούμε, όχι μόνο μια αύξηση του αριθμού των επιζώντων της καρδιακής ανακοπής σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και τα κοινωνικά οφέλη των ενθουσιώδων και θετικών νεαρών.

Μαθαίνουν να βοηθάνε τους άλλους.

Παιδιά σχολικής ηλικίας και Εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικοί «πολλαπλασιαστές» και έτσι  μακροπρόθεσμα, το ποσοστό των εκπαιδευμένων ατόμων στην κοινωνία θα αυξηθεί σημαντικά, οδηγώντας σε αύξηση του συνολικού ποσοστού της αναζωογόνησης από το ευρύ κοινό.

Αυτή η ιδέα, είναι ήδη πολύ επιτυχημένη στην Σκανδιναβία.
Στη Δανία, έχει αποδειχθεί ότι το ποσοστό της ΚΑΡΠΑ από παρευρισκομένους έχει σχεδόν διπλασιαστεί μετά από πέντε χρόνια εκπαίδευσης των μαθητών, με μια ταυτόχρονη τριπλασιασμένη βελτίωση στην επιβίωση, μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή, που ξεπερνάει τα δέκα χρόνια [9] .
Μια τριπλασιασμένη βελτίωση στην επιβίωση, δεν επιτυγχάνεται αποκλειστικά και μόνο με βελτιώσεις στον τομέα των υπηρεσιών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Γιατί να εισάγουμε την εκπαίδευση στην Αναζωόγονηση, κατά την διάρκεια της Σχολικής Εκπαίδευσης;
::  Μπορείς να πλησιάσεις όλες τις κοινωνικές ομάδες.
Για να επιτευχθεί μια στατιστικά σημαντική αύξηση στα αποτελέσματα της αναζωογόνησης, έχει υπολογιστεί ότι το 15% τουλάχιστον του πληθυσμού πρέπει να εκπαιδευτεί και τέτοιοι αριθμοί δεν μπορούν να επιτευχθούν με την προσφορά εθελοντικών μαθημάτων.

::  Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υγεία, είναι συχνά ανεπαρκείς για τις χαμηλότερες κοινωνικές ομάδες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιπτώσεις ανεπιτυχώς αντιμετωπίσιμων καρδιακών ανακοπών κατά κεφαλήν, προκύπτουν σε κοινωνικά μειονεκτούσες περιοχές [12] .

::  Ένα αίσθημα ευθύνης, μπορεί να καθιερωθεί δυναμικά σε πρώιμο στάδιο. Κοινωνικές δεξιότητες-ιδίως εάν πρόκειται να είναι αποτελεσματικές χωρίς κοινωνικούς φραγμούς – πρέπει να θεσπιστούν σε πρώιμο σημείο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του παιδιού.

 ::   Έρευνα για τον αλτρουισμό, έχει δείξει ότι οι μαθητές έχουν μια προσέγγιση με λιγότερες αναστολές στην εκπαίδευση της αναζωογόνησης ενώ βρίσκονται ακόμα στην προεφηβική ηλικία. Επιπλέον, ο ισχυρότερος παράγοντας που μας γεμίζει αναστολές ώστε να δράσουμε σε πραγματική κατάσταση, είναι ο φόβος να μην κάνουμε λάθη.
Αυτή η πτυχή της εφαρμογής, μπορεί επίσης να μεταδοθεί πολύ πιο φυσικά και εύκολα κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου.

::   Η ανταπόκριση στη διδασκαλία είναι ευκολότερη και καλύτερη στην νεαρή ηλικία. Μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στην μάθηση, αντικατοπτρίζεται επίσης από το γεγονός ότι η πρακτική εξάσκηση μπορεί να μεταδοθεί με πιο θετικό τρόπο.

::  Η ενσωμάτωση της αναζωογόνησης  σε σχετικά σχολικά θέματα που διδάσκονται στο σχολείο όπως Βιολογία, αθλητισμός ή εκπαίδευση σε θέματα υγείας, είναι ουσιαστική και δυνατή.

Συμπέρασμα
Ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου που δύναται να αποτραπούν στον βιομηχανοποιημένο κόσμο. Θα μπορούσαν περισσότερες ζωές να σωθούν σε χώρες με οργανωμένες υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, αυξάνοντας το ποσοστό της αναζωογόνησης  από τους παρευρισκόμενους. Η παροχή εκπαίδευσης στην αναζωογόνηση  στα σχολεία, έχει μετρήσιμα αποτελέσματα και λόγω  ενός «πολλαπλασιαστικού από τα παιδιά φαινομένου», μπορεί να αυξήσει το ποσοστό  αναζωογόνησης  από παριστάμενους και παράλληλα το ποσοστό επιβίωσης.
Όσο νωρίτερα ηλικιακά ξεκινήσει η εκπαίδευση στην αναζωογόνηση , τόσο περισσότερο βιώσιμη θα είναι η εκπαίδευση.
Το μήνυμα προς το κοινό είναι σαφές: επιτυχημένη ΚΑΡΠΑ είναι εύκολο να δοθεί και απλή για να διδαχθεί.

‘’Απλέ κόσμε δεν μπορείς να κάνεις κάτι λάθος. Tο μόνο λάθος πράγμα θα ήταν να μην κάνεις τίποτα’’.

Μπορεί εύκολα να γίνει από όλους, σώζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Οι οργανισμοί που υποστηρίζουν αυτήν τη δήλωση, έχουν ιδιαίτερη πείρα και κατάρτιση στην εκπαίδευση της ΚΑΡΠΑ και επικροτούν απόλυτα αυτήν τη δήλωση.

Ελλάδα
Το πρόγραμμα KIDS SAVΕ LIVES ξεκίνησε πρώιμα για την Ελλάδα το 2010 από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής και γρήγορα εξαπλώθηκε στα περισσότερα μέρη της Χώρας.

Το Εθνικό πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES, οργανώνεται και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και τον Ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ, υποστηρίζεται από 370 ενθουσιώδεις εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία όλης της Χώρας.

Θέλετε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES;
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://kidssavelives.gr/poioi-eimaste/
εδώ: https://www.facebook.com/kidssavelives/
και εδώ: https://kidssavelives.gr/%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CF%89/

¹ Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ασφαλείας Ασθενών, είναι ένα διεπιστημονικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που αποτελείται από ιατρικούς συλλόγους, τους φορείς χάραξης πολιτικής, νοσοκομειακούς γιατρούς, επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες και υποστηρικτές ασθενών.

² Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης είναι ένας διεπιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός διαφόρων ειδικοτήτων για ιατρική αναζωογόνηση και επείγουσα ιατρική φροντίδα. Είναι η οργάνωση που  έχει υπό την εποπτεία της 33 Εθνικά Συμβούλια Αναζωογόνησης από Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

3 Ο Σύνδεσμος της Διεθνής Επιτροπής για την Αναζωογόνηση (ILCOR) είναι ένα φόρουμ που συνδέει τις κύριες οργανώσεις αναζωογόνησης από όλο τον κόσμο: American Heart Association, τα Συμβούλια Αναζωογόνησης της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, το Ίδρυμα του Καναδά για την Καρδιά και το Έμφραγμα, το Αμερικάνικο Ίδρυμα Καρδιολογίας, το Συμβούλιο Αναζωογόνησης της Νότιας Αφρικής και το Συμβούλιο Αναζωογόνησης της Ασίας.

4 Η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Κοινωνιών των Αναισθησιολόγων είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο των 120 Εθνικών Κοινωνιών των Αναισθησιολόγων.

 Παραπομπές

 1. Ανώνυμος, Ευρωπαϊκές Στατιστικές των Καρδιαγγειακών νόσων 2012.

 2. Berdowski J, Berg RA, Tijssen JG et al. (2010). Παγκόσμια περιστατικά εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής και ποσοστά επιβίωσης: συστηματική ανασκόπηση 67 προοπτικών μελετών. Αναζωογόνηση 81:1479-1487

 3. Taniguchi D, Baernstein Α, Nichol G. Καρδιακή Ανακοπή: από την σκοπιά της δημόσιας υγείας. Emerg Med Clin North Am 2012? 30: 1 – 12.

 4. Gräsner JT, Bossaert L (2013). Eπιδημιολογία και διαχείριση της καρδιακής ανακοπής: τι αποκαλύπτουν τα μητρώα. Καλύτερη πρακτική και έρευνα. Κλινική Αναισθησιολογίας 27:293-306

 5. J. Herlitz Holmberg M, Holmberg S. Επίδραση της Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση από παρευρισκομένους σε ασθενείς με εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή στη Σουηδία. Αναζωογόνηση 2000. 47: 59-70.

 6. Herlitz J, Bang A, Gunnarsson J et al. (2003). Παράγοντες που σχετίζονται με την επιβίωση και έξοδο από το νοσοκομείο μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν ζωντανοί μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή: αλλαγή στο αποτέλεσμα που ξεπερνάει τα 20 χρόνια στην Κοινότητα του Γκέτεμποργκ, Σουηδία. Καρδιά 89:25-30

 7. Böttiger BW, Grabner C, Bauer H, Bode C, Weber T, Motsch J, Martin Ε. Μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή με ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στελεχωμένες με παθολόγο: το Utstein στυλ που εφαρμόζεται σε ένα μεσαίου μεγέθους αστικό/περιαστικό χώρο. Καρδιά 1999? 82: 674-9.

 8. Cave DM, Aufderheide TP, Beeson J, et al. Σημασία και εφαρμογή της εκπαίδευσης στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στην αυτόματη εξωτερική απινίδωση στα σχολεία: μια επιστημονική συμβουλή από το American Heart Association. Κυκλοφορία 2011. 123: 691 – 706.

9. Wissenberg Μ, Lippert FK, Folke F et al. (2013).  Ένωση των εθνικών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διαχείρισης της καρδιακής ανακοπής με ποσοστά της  παρέμβασης από παρευρισκομένους και επιβίωσης ασθενή μετά από εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή. JAMA 310:1377-1384

 1. Plant N, Κ. Taylor. Ο καλύτερος τρόπος για να διδάξεις  ΚΑΡΠΑ σε παιδιά σχολικής ηλικίας: μια συστηματική ανασκόπηση. Αναζωογόνηση 2013. 84: 415 – 21.

 2. Bohn A, Van Aken HK, Möllhoff Τ, Wienzek H, Kimmeyer P, άγρια E, Döpker S, Lukas RP, Weber TP. Διδασκαλία της αναζωογόνησης στα σχολεία: ετήσια μαθήματα από εκπαιδευμένους καθηγητές είναι αποτελεσματικά όταν ξεκινάνε στην ηλικία των 10. Μια τεσσάρων ετών προοπτική ομάδα μελέτης. Αναζωογόνηση 2012? 83: 619-25

 3. Reinier K, Τόμας Ε, Andrusiek DL, et al. Κοινοπραξία Εξεταστών για τα Αποτελέσματα της Αναζωογόνησης. Κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η συχνότητα των ξαφνικών καρδιακών ανακοπών. SMAJ 2011. 183:1705-12 Original Socioeconomic status and incidence of sudden cardiac arrest.

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!