TOP

ΜΑΘΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2024»

02/10/2023

.

Μαθητικός Διαγωνισμός σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης
του KIDS SAVE LIVES

.

.

ΕΓΚΡΙΣΗ
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη, 28-09-2023 | Αριθμ. Πρωτ.:15777

.

Οι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. αποτελούν, αναμφισβήτητα μια ισχυρή μετα-εκπαιδευτική εμπειρία. Ενθαρρύνουν τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, ενισχύουν τη σχέση των συμμετεχόντων με την επιστήμη, αλλά και γενικότερα με τη μάθηση. Παράλληλα, οι μαθητικοί διαγωνισμοί συνεπιδρούν στον τρόπο αξιολόγησης και αντίληψης του εαυτού τους μέσα στην κοινωνία.

.

Η αρχική ιδέα του «KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP» γεννήθηκε μέσα από την πολυετή εκπαιδευτική τριβή με τους μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάνω στο γνωστικό αντικείμενο των Πρώτων Βοηθειών και της Πρόληψης ατυχημάτων/τραύματος.

.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος Μαθητικός Διαγωνισμός αποτελεί προϊόν παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί από την Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» που ενεργεί με σκοπό να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει μικρούς και μεγάλους στις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και στις Πρώτες Βοήθειες. Επιπρόσθετα, ο Οργανισμός γνωστοποιεί για την ωφελιμότητα των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs), με στόχο την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των θυμάτων που δεν αναπνέουν φυσιολογικά.

.

.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)

.Ο κύριος σκοπός του Μαθητικού Διαγωνισμού επικεντρώνεται στην προσπάθεια από μέρους των διαγωνιζόμενων μαθητών να κατακτήσουν υψηλές δεξιότητες στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με ενδεικνυόμενο τρόπο. Ο Μαθητικός Διαγωνισμός κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλος και ασφαλής σύμφωνα με τη International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) με βάση τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα του έτους 2023.

.

Η ILCOR προτρέπει να εκπαιδεύονται οι μαθητές/-τριες των σχολείων στις δεξιότητες της ΚΑΡΠΑ για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι η πλειονότητα των καρδιακών ανακοπών συμβαίνει εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ευνοϊκό να λαμβάνουν ενημέρωσης και εκπαίδευσης τα παιδιά, ώστε να αναπτύσσονται σε αυτά κίνητρα και δεξιότητες με στόχο τόσο την πρόληψη των θανάτων, όσο και την αύξηση επιβίωσης των θυμάτων.

.

Η γνωριμία των μαθητών/-τριων με το γνωστικό αντικείμενο της ΚΑΡΠΑ πραγματοποιείται αρχικά μέσα από τη συμμετοχή του σχολείου τους σε κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ανθρωπιστικού Οργανισμού μας. Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, ώστε να συμμετάσχουν οι διαγωνιζόμενοι μαθητές στον συγκεκριμένο Μαθητικό Διαγωνισμό.

.

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) χωρίζεται σε δύο δεξιότητες, αυτή των θωρακικών συμπιέσεων (τηρώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις), και αυτή των εμφυσήσεων διάσωσης (της χορήγησης οξυγόνου) στο θύμα. Πρόκειται για δεξιότητες άκρως σημαντικές για την επιβίωση ενός θύματος χωρίς φυσιολογική αναπνοή.

.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι πριν την έναρξη του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές να καταρτιστούν με τον ενδεικνυόμενο τρόπο με βάση την ηλικία τους στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

.

α.  αντιμετώπιση θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα, αντιμετώπιση θύματος πνιγμού, αντιμετώπιση αναίσθητου θύματος, αντιμετώπιση θύματος χωρίς φυσιολογική αναπνοή, κλήση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης,

β.  θέματα ΠΡΟΛΗΨΗΣ (αναγνώριση καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου, πρόληψη σοβαρού τραυματισμού),

γ.  προαγωγή υγείας (αλλεργίες),

δ.  χρήση νέων σχετικών βοηθητικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, που σκοπό έχουν τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης και την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης θυμάτων που χρήζουν της παροχής Πρώτων Βοηθειών. Η εκάστοτε εκπαίδευση χωρίζεται στο θεωρητικό και στο πρακτικό επίπεδο.

.

Διαμέσου των γνώσεων αυτών και των δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον οι διαγωνιζόμενοι μαθητές/-τριες ενθαρρύνονται στο να ανταποκριθούν μελλοντικά σε ένα θύμα που δεν αναπνέει φυσιολογικά, προσφέροντας τις πολύτιμες πρώτες βοήθειες.

.

Ο Μαθητικός Διαγωνισμός διενεργείται με αξιόπιστο και ταυτόχρονα διασκεδαστικό τρόπο, καθώς διαθέτει άμεσους εκπαιδευτικούς τρόπους μάθησης με την ενίσχυση της τεχνολογίας. Επιδιώκεται να υποστηρίξουμε και να επικροτήσουμε τη γενικότερη προσπάθεια των μαθητών στις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης), προάγοντας με αυτόν τον τρόπο την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών που προασπίζουν την υγεία μέσα από την ενεργητική και τη βιωματική μάθηση.  

.

Παράλληλα μέσα από αυτόν τον Μαθητικό Διαγωνισμό καλλιεργείται στους/στις μαθητές/-τριες η αρχή του «αἰέν αριστεύειν», επιδιώκοντας να καταστούν ενεργοί πολίτες με ελεύθερη βούληση και φιλοδοξίες, που θα έχουν ως στόχο την αριστεία έχοντας πίστη στον εαυτό τους, στις συνεργασίες – τον εθελοντισμό και τα θετικά αποτελέσματα αυτών, δίνοντάς τους ουσιαστικά κίνητρα για την αυτοβελτίωσή τους. Παράλληλα, προάγεται η ευγενής άμιλλα και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο.

.

Απώτερος στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η άμεση συμβολή των μελλοντικών εκπαιδευμένων πολιτών, ως «Πρώτοι Ανταποκρινόμενοι – First Responders» στην αντιμετώπιση περιστατικών θυμάτων χωρίς φυσιολογική αναπνοή και άλλων περιστατικών που χρήζουν της παροχής Πρώτων Βοηθειών (σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης). Κατ΄ επέκταση, ενισχύεται η διάδοση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AEDs), που είναι καθοριστικής σημασίας για την κατάλληλη αντιμετώπιση θυμάτων χωρίς φυσιολογική αναπνοή.

.

Με γνώμονα τους προηγούμενους αντίστοιχους διαγωνισμούς που διενεργήθηκαν διαπιστώσαμε ότι οι μαθητές/-τριες που συμμετέχουν διακατέχονται από ενθουσιασμό, από αίσθημα εθελοντισμού και αλληλεγγύης και αποσκοπούν στο μεγάλο έπαθλο, που είναι ένας Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής για το σχολείο τους, αλλά και δεκάδες ακόμη θέσεις σε πιστοποιημένα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής.

.

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι η Ανθρωπιστική Οργάνωση μας έχει συμβάλλει στο να τοποθετηθούν εκατοντάδες Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές σε πολλά σχολεία της χώρας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να ενδυναμώνεται η λειτουργία του σχολείου ως δίκτυο ανάπτυξης των σχέσεών του και της επικοινωνίας του με την τοπική κοινωνία, κατά το πρότυπο του «ανοικτού σχολείου».

.

Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο τελευταίος Μαθητικός Διαγωνισμός «KIDS SAVE LIVE CHAMPIONSHIP 2023» έλαβε χώρα 01 και 02 Απριλίου 2023 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». Εγκρίθηκε για τη διεξαγωγή του από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν 76 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ φιλοξενήθηκε μικρός ακόμη αριθμός σχολείων άλλων Περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό 28 Δημοτικά, 27 Γυμνάσια και 21 Λύκεια. Συνολικά, ο αριθμός των μαθητών/-τριών που προσήλθε ήταν 228.

.

Ακολουθήθηκαν, οι κατευθύνσεις του ERC (Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης) σε περίοδο SARS-CoV-2 και τηρήθηκαν τα μέτρα ατομικής προστασίας που όρισαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ οι εμφυσήσεις διάσωσης χορηγήθηκαν μέσω αυτοδιατεινόμενου ασκού (ΑMBU). Κάθε σχολείο συμμετείχε με τρεις μαθητές και είχε τη δυνατότητα να ορίσει ακόμη έναν αναπληρωματικό διαγωνιζόμενο μαθητή/-τρια. Προϋπόθεση της συμμετοχής των μαθητών στον διαγωνισμό ήταν να έχουν παρακολουθήσει ένα σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών – ΚΑΡΠΑ στο σχολείο τους και να ανήκουν στην ηλικιακή βαθμίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 11-12 ετών και της Δευτεροβάθμιας 12-14 ετών και 15-17 ετών. Το κάθε σχολείο είχε την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τη βοήθεια ενός μέντορα – εθελοντή εκπαιδευτή της Οργάνωσης KIDS SAVE LIVES, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία. Οι μαθητές/-τριες ήταν υπό τη συνοδεία εκπαιδευτικών και κατόπιν σχετικής έγκρισης των γονέων/κηδεμόνων τους.

.

Η οργάνωση του διαγωνισμού έγινε από έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές/διευθυντές του ERC. Σχετικά με τις επιδόσεις, οι μαθητές του δημοτικού πέτυχαν μέση τιμή επίδοσης 96,780 %. Οι μαθητές του Γυμνασίου συγκέντρωσαν βαθμολογία 96,282% και του Λυκείου 96,782%. Αποδείχτηκε ότι η ηλικία δεν επηρέασε τον βαθμό επίδοσης, ενώ διαφάνηκε πως το ποσοστό επιτυχίας αυξανόταν, όσο προχωρούσε χρονικά η διαδικασία. Τέλος, αναγνωρίστηκε ότι η διοργάνωση πρωτότυπων δράσεων ΚΑΡΠΑ συμβάλλει σημαντικά στην διάδοση της γνώσης αυτής στη σχολική κοινότητα, προσφέροντας μέσω των τρόπαιων έναυσμα για τον πολλαπλασιασμό των AEDs, όπως και την ενθάρρυνση για τη λήψη του πτυχίου Βασικής Υποστήριξης της Ζωής (BLS). Συμπερασματικά, η άριστη επίδοση στις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) δεν σχετίζεται με την ηλικία, αφού τόσο ένα παιδί 11-12 ετών, όσο και ένας έφηβος μπορούν εξίσου να κάνουν θεαματική ΚΑΡΠΑ.

.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε Περιφέρειας της Χώρας, όπου το σχολείο τους έχει συμμετάσχει στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα KIDS SAVE LIVES & iSAVElives FOR SCHOOLS: Εκπαίδευση της σχολικής κοινότητας στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, τις Πρώτες Βοήθειες, την Πρόληψη και τις νέες Τεχνολογίες που σώζουν ζωές”, το Εργαστήριο Δεξιοτήτων «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», αλλά και άλλων συναφών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

.

Κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «KIDS SAVE LIVES | iSAVElives», μπορεί να επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο κάνοντας το δικό του ηλεκτρονικό αίτημα: https://kidssavelives.gr/ekpaideftiko-programma-sta-scholeia/

.

Ενώ για τη συμμετοχή στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ», κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο μπορεί να επισκεφθεί τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://kidssavelives.gr/ypaith-ergastirio-dexiotiton-sta-scholeia/

.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον μαθητικό διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους στον σύνδεσμο: https://kidssavelives.gr/kids-save-lives-championship/. Το email επικοινωνίας ορίζεται το: sch.kidssavelives@gmail.com

.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή των σχολείων, θα πρέπει να ανταποκριθούν θετικά τα ενδιαφερόμενα σχολεία στο κάλεσμα των διοργανωτών μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2024, συμπληρώνοντας το σχετικό αίτημα στον παραπάνω σύνδεσμο.

.

Την ευθύνη της διαδικασίας υποβολής την αναλαμβάνει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της συμμετέχουσας σχολικής μονάδας.

.

Κάθε σχολείο δύναται να συμμετάσχει με τρεις (3) μαθητές/-τριές του, ώστε εκείνοι να εκπροσωπήσουν το δικό τους σχολείο, υπό τη συνοδεία εκπαιδευτικών και κατόπιν σχετικής έγκρισης των γονέων/κηδεμόνων τους.

.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Δημοτικού, τάξεων: Ε’, ΣΤ’
 • Γυμνασίου, τάξεων: Α’, Β’, Γ’
 • Λυκείου, τάξεων: Α’, Β’, Γ’
  .

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 • Γενικής Εκπαίδευσης
 • Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Μουσικά Γυμνάσια-Λύκεια
 • Καλλιτεχνικά Γυμνάσια-Λύκεια
 • Αθλητικά 
 • Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικά σχολεία
 • Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
 • ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. όλης της χώρας

.

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε ώρες και μέρες πέραν της σχολικής τους εκπαίδευσης (Σάββατο ή Κυριακή).

.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Τα σχολεία κάθε κατηγορίας θα διαγωνίζονται σε διαφορετική ώρα ή και μέρα.

.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα χωρίζεται σε τέσσερις (4) φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή των Προκριματικών, η οποία προβλέπεται να έχει διάρκεια τριών (3) ωρών. Η δεύτερη φάση είναι αυτή των Ημιτελικών, η οποία υπολογίζουμε να έχει διάρκεια τριάντα (30) λεπτών. Η τρίτη φάση είναι αυτή των Τελικών, της οποία η διάρκεια  ορίζεται στα τριάντα (30) λεπτά και τέλος η τέταρτη φάση της τελετής απονομής βραβείων, αναμένεται να είναι τριάντα (30) επίσης λεπτών.

.

Συνολικά, ο εκτιμώμενος χρόνος ανά εκπαιδευτική βαθμίδα αθροίζεται σε τέσσερις και μισή (4:30) ώρες.

Ο διαγωνισμός KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP 2024 θα διεξαχθεί:

Για τα Λύκεια στις 13 Απριλίου 2024 και ώρα έναρξης στις 10:00.

Για τα Γυμνάσια θα υλοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2024 και ώρα έναρξης στις 16:00.

Τέλος, για τα Δημοτικά θα λάβει χώρα στις 14 Απριλίου 2024 και ώρα έναρξης στις 10:00.

Ο τόπος διεξαγωγής ορίστηκε, η Θεσσαλονίκη.

.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο διαγωνισμός για τα Λύκεια θα πραγματοποιηθεί στις 13 Απριλίου 2024

1ο στάδιο – Προκριματικοί: 10:00-13:00

2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 13:00-13:30

3ο στάδιο – Τελικοί: 14:00-14:30

4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 14:30-15:00

.

Ο διαγωνισμός για τα Γυμνάσια θα λάβει χώρα στις 13 Απριλίου 2024

1ο στάδιο – Προκριματικοί: 16:00-19:00

2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 19:00-19:30

3ο στάδιο – Τελικοί: 19:30-20:00

4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 20:00-20:30

.

Ο διαγωνισμός για τα Δημοτικά θα υλοποιηθεί στις 14 Απριλίου 2024

1ο στάδιο – Προκριματικοί: 10:00-13:00

2ο στάδιο – Ημιτελικοί: 13:00-13:30

3ο στάδιο – Τελικοί: 13:30-14:00

4ο στάδιο – Τελετή Απονομής των Βραβείων: 14:00-14:30

.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας έχει προβλεφθεί κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα να υποστηρίζεται από έναν ΜΕΝΤΟΡΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ του Ανθρωπιστικού μας Οργανισμού, ο οποίος θα συνδράμει για το βέλτιστο αποτέλεσμα των διαγωνιζομένων μαθητών/-τριών στις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Όλοι οι μέντορες είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής.

.

Ο διαγωνισμός θα τελεστεί σύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες των επιστημονικών, διεθνών ή εθνικών φορέων υγείας, ως προς τα πλαίσια της καθολικής υγειονομικής προστασίας.

.

Σε όλα τα στάδια της διεξαγωγής του κάθε διαγωνισμού οι μαθητές/-τριες θα εκτελούν διαδοχικά τις δεξιότητες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (θωρακικές συμπιέσεις και εμφυσήσεις διάσωσης), με αλλαγή ρόλων ανά δύο (2) λεπτά.  Έπειτα, από συνολικά τέσσερα (4) λεπτά, οι μαθητές/-τριες του κάθε σχολείου θα ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και θα μαθαίνουν άμεσα το ποσοστό επιτυχίας τους. Τα σχολεία με τις υψηλότερες βαθμολογίες θα περνούν στην επόμενη φάση.

.

Η αξιολόγηση των μαθητών/-τριων θα γίνει με σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προπλάσματα, συνδεδεμένα με ειδικό λογισμικό που παρέχει ακριβή ποσοστιαίο δείκτη αξιολόγησης (%).

.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και με βάση τον σχεδιασμό του, προβλέπεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του. Τα δεδομένα θα υποστούν κατάλληλη στατιστική επεξεργασία ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ακολούθως θα κοινοποιηθούν στην ιστοσελίδα της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης https://kidssavelives.gr/. Συγχρόνως, θα ανακοινωθούν ανωνυμοποιημένα μέσω δημοσίευσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε σχετικά επιστημονικά συνέδρια.

.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησης του Μαθητικού Διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτόν έχουν δημιουργηθεί εργαλεία αξιολόγησής του τα οποία απευθύνονται στους διαγωνιζόμενους μαθητές/-τριες, τους αναπληρωματικούς μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, όπως και από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών.

.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΣ

Στο KIDS SAVE LIVES CHAMPIONSHIP, όλοι κερδίζουν! Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές/-τριες θα λάβουν ένα αναμνηστικό κιτ, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: ένα κοντομάνικο μπλουζάκι (στο οποίο θα αναγράφονται στοιχεία του Μαθητικού Διαγωνισμού), μία Βεβαίωση Συμμετοχής και ένα μετάλλιο.

.

Τα σχολεία που θα ξεχωρίσουν φτάνοντας στις τρίτες θέσεις του μαθητικού διαγωνισμού, τόσο από την Πρωτοβάθμια, όσο και από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα κερδίσουν  δωρεάν συμμετοχή σε πέντε (5) πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC), για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ή και τους γονείς/κηδεμόνες.

.

Για τα σχολεία που θα διακριθούν στις δεύτερες θέσεις του μαθητικού διαγωνισμού το βραβείο θα είναι  συμμετοχή σε δέκα (10) δωρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC).

.

Τέλος, τα σχολεία που οι μαθητές/-τριες τους κατόρθωσαν να ανέλθουν στην πρώτη θέση σε  Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο θα κερδίσουν ως έπαθλο από έναν Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (AED) για το σχολείο τους και δέκα (10) δωρεάν συμμετοχές σε πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC).

.

Αθροιστικά θα διατεθούν εβδομήντα πέντε (75) δωρεάν πιστοποιημένα σεμινάρια για τη Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS | ERC), όπως επίσης και τρεις (3) Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (AEDs).

.

ΌΡΟΙ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ» θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του Μαθητικού Διαγωνισμού. Δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων μαθητών/-τριών ή των σχολείων.

.

Τα μπλουζάκια που θα φορούν οι συμμετέχοντες, τα μετάλλια, τα έπαθλα των νικητών και το ελαφρύ γεύμα για τους συμμετέχοντες και τους συνοδούς τους, παρέχονται εντελώς δωρεάν.

.

Το κόστος μετακίνησης του εκάστοτε σχολείου προς τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού (Θεσσαλονίκη), καθώς και το κόστος διαμονής των μαθητών/-τριών και των συνοδών τους, εφόσον απαιτηθεί διαμονή, δεν καλύπτεται από τους διοργανωτές.

.

Η συμμετοχή των μαθητών/-τριων είναι προαιρετική και απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους.

.

Οι μαθητές/-τριες θα αξιολογούνται σε δεξιότητες Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε κατάλληλα προπλάσματα αναζωογόνησης «Little Anne» του οίκου Laerdal, εξοπλισμένα με κατάλληλους αισθητήρες που συνδέονται με το λογισμικό QCPR της Laerdal, το οποίο παρέχει ακριβείς μετρήσεις επιδόσεων και επί τοις εκατό (%) βαθμολογία.

.

Κλείνοντας, επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι μέσα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «KIDS SAVE LIVES & iSAVElives FOR SCHOOLS» και το Εργαστήριο Δεξιοτήτων «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές», η Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έχουν εκπαιδευτεί περισσότεροι από 130,000 μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς σε 1,000 και περισσότερα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κοινότητες όλων των Περιφερειών της Χώρας, αλλά και χιλιάδες ακόμη, μέσω της σύγχρονης διδασκαλίας από απόσταση κατά την περίοδο SARSCoV2

.

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών «KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ»

Μητροπόλεως 1, Αρναία Χαλκιδικής, ΤΚ 63074, Ελλάδα
web: https://kidssavelives.gr/
e-mail: sch.kidssavelives.gr

.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Θεσσαλονίκη, TK 57001
web: https://kmaked.pde.sch.gr/site/    e-mail: kmakedpde@sch.gr

.

Ιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Μουσείου 3, Πολύγυρος, Τ.Κ. 63100
Τηλέφωνο: 2371024844
Website: www.ischa.gr
E-mail: ischagr @gmail.com

.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στεφανάκης Αναστάσιος

Ιδρυτής | Πρόεδρος Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος Εκπαίδευσης KIDS SAVE LIVES & iSAVElives, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. Χαλκιδικής, Course Organizer ERC
sch.kidssavelives@gmail.com   https://kidssavelives.gr/

.

ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιώτης Τσιαλούκης
Καρδιολόγος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής
Συνεργάτης του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

.

Σαμαράς Αναστάσιος
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων
Ταμίας Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Course Organizer ERC

.

Πασχαλιά Τζανή
Παιδοψυχολόγος, Instructor ERC, Εθελόντρια του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

.

Αθανασία Ζημιλιάγκου
Ειδική Παιδαγωγός, Εθελόντρια του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

.

Ρούσκα Χρύσα
Νοσηλεύτρια, Instructor ERC, Τμήμα Ερευνών, KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές

.

.


Tags

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!