TOP

ERC / COVID-19: Πρώτες Βοήθειες

01/06/2021

Μετάφραση οδηγιών: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Κεφάλαιο 5 

Πρώτες Βοήθειες

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία δόθηκε στις 24 Απριλίου 2020 και θα υπόκειται στην εξέλιξη της γνώσης και εμπειρίας μας για το COVID-19. Καθώς οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας, μπορεί να υπάρξει διεθνώς κάποια παραλλαγή στην πράξη.

Εισαγωγή

Οι πρώτες βοήθειες αποτελούν συχνά κρίσιμο μέρος της διαχείρισης τραυματισμών και αναπάντεχης ασθένειας. Παρά τις τρέχουσες ανησυχίες σχετικά με τη νόσο του κορονοϊού 2019 (COVID-19) και την εστίαση στην πρόληψη της εξάπλωσης και στη θεραπείας της, τραυματισμοί και ασθένειες που δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό εξακολουθούν να συμβαίνουν. Η έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί να αποτρέψει ένα επιπλέον βάρος για το σύστημα υγείας, αντιμετωπίζοντας απλούς τραυματισμούς ή ασθένειες επι τόπου αντί να κληθεί ασθενοφόρο ή να μεταφερθεί το θύμα στο νοσοκομείο. Μπορεί επίσης να αποτρέψει την περιττή έκθεση του θύματος στον ιό.

Ωστόσο, οι σοβαροί τραυματισμοί και οι ασθένειες θα εξακολουθούν να απαιτούν ιατρική περίθαλψη και η αξιολόγηση και η θεραπεία τέτοιων ατόμων δεν θα πρέπει να καθυστερήσει λόγω του φόβου του COVID- 19.

Υπάρχουν μόνο λίγες αλλαγές στα τρέχοντα προτεινόμενα πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών, οι περισσότερες από τις οποίες σχετίζονται με την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεταφοράς του ιού.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19:

 1. Υποθέστε ότι κάθε θύμα έχει COVID-19 και διαχειριστείτε το ανάλογα. Το θύμα μπορεί να είναι ασυμπτωματικό και παρόλα αυτά να είναι φορέας του ιού.

 2. Εάν το θύμα συγκατοικεί με τον πάροχο πρώτων βοηθειών και έχει μολυνθεί με το COVID-19, αυτός ο πάροχος πιθανότατα έχει ήδη εκτεθεί και μπορεί να είναι πρόθυμος να παρέχει άμεσες πρώτες βοήθειες.

Εάν το θύμα δε συγκατοικεί με τον πάροχο:

 1. Ακολουθήστε τις εθνικές οδηγίες σχετικά με την κοινωνική απόσταση και τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που είναι δυνατόν. 

 2. Η χρήση ΜΑΠ (γάντια, μάσκες, προστασία ματιών, κ.λπ.) ενδέχεται να μην είναι δυνατή για όλες τις πρώτες βοήθειες, αλλά πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία του θύματος και του παρόχου πρώτων βοηθειών.

 3. Οι κύριοι εργαζόμενοι με καθήκοντα παροχής υγειονομικής φροντίδας θα πρέπει να φορούν τα κατάλληλα ΜΑΠ και να παρέχουν πρώτες βοήθειες χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

 4. Εάν το θύμα ανταποκρίνεται και είναι σε θέση να ακολουθήσει συμβουλές αυτοεξυπηρέτησης, παρέχετε συμβουλές πρώτων βοηθειών από ασφαλή απόσταση (2 μέτρα). Εάν το θύμα έχει διαθέσιμο κάλυμμα προσώπου / μάσκα, ενθαρρύνετε το να το φορέσει ενώ το φροντίζετε. Μέλη της οικογένειας, εάν είναι πρόθυμα, μπορούν να καθοδηγηθούν για να παρέχουν άμεσες πρώτες βοήθειες. Μπορεί επίσης να είναι απαραίτητο να δοθούν γάζες, επίδεσμοι, κ.λπ. από έξω από την περιοχή άμεσης επαφής. 

 5. Εάν το θύμα δεν ανταποκρίνεται ή δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθεί, τότε μπορεί να είναι απαραίτητο να δοθεί άμεση φροντίδα. Ωστόσο, το θύμα και ο πάροχος πρώτων βοηθειών πρέπει να έχουν επίγνωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Ακολουθία ενεργειών για τη φροντίδα από παρευρισκόμενο ενός θύματος που δε συγκατοικεί με τον πάροχο: 

 1. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

 2.  Όπου είναι δυνατόν, φοράτε γάντια όταν αγγίζετε ή χειρίζεστε το θύμα.

 3.  Φορέστε ένα κάλυμμα προσώπου/ μάσκα εάν υπάρχει και εξετάστε το ενδεχόμενο να τοποθετήσετε ένα κάλυμμα προσώπου / μάσκα πάνω από το πρόσωπο του θύματος.

 4. Να χειρίζεστε / αγγίζετε ό, τι είναι απολύτως απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι επιφάνειες μέσα και γύρω από το θύμα ενδέχεται να είναι μολυσμένες από τον ιό.

 5. Παρέχετε μόνο τις βασικές άμεσες πρώτες βοήθειες για να περιορίσετε το χρόνο έκθεσής σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον έλεγχο της σημαντικής αιμορραγίας, την εφαρμογή επιδέσμου, τη χρήση ενός αυτοεγχυτήρα αδρεναλίνης, την αξιολόγηση της απόκρισης κουνώντας το άτομο και φωνάζοντας, και την τοποθέτηση του θύματος στη θέση ανάνηψης.

Μετά την ολοκλήρωση πρώτων βοηθειών, απαραίτητα:

 1. Αφαιρέστε και απορρίψτε οποιαδήποτε ΜΑΠ.

 2. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και ζεστό νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα.

 3. Πλύνετε όλα τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατό.

 4. Να είστε προετοιμασμένοι να αυτοαπομονωθείτε και να ακολουθήσετε τις εθνικές οδηγίες εάν εμφανίσετε συμπτώματα COVID-19 μετά την παροχή άμεσων πρώτων βοηθειών.

 5. Στις αντίστοιχες ενότητες έχουν δοθεί συστάσεις για την παροχή καρδιοπνευμονικής ανάνηψης για ενήλικες και παιδιά.

Μετάφραση οδηγιών: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!