TOP

ERC / COVID-19: Νέες οδηγίες Βασικής Υποστήριξης Ζωής σε ενηλίκους

01/06/2021

Μετάφραση οδηγιών: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Κεφάλαιο 2

Βασική Υποστήριξη Ζωής Ενηλίκων

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία δόθηκε στις 24 Απριλίου 2020 και θα υπόκειται στην εξέλιξη της γνώσης και εμπειρίας μας για τον COVID-19. Καθώς οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας, μπορεί να υπάρξει διεθνώς κάποια παραλλαγή στην πράξη.

Εισαγωγή

Τα ποσοστά μόλυνσης με το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ποικίλλουν στην Ευρώπη και οι γενικές συστάσεις για τη θεραπεία ασθενών χωρίς επιβεβαιωμένο COVID-19 μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν βάσει τοπικών εκτιμήσεων κινδύνου. Για επιβεβαιωμένους και ύποπτους ασθενείς μεCOVID-19, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης συνιστά τις ακόλουθες αλλαγές στη βασική υποστήριξη ζωής (BLS) με βάση την πρόσφατη ανασκόπηση και σχολιασμό των στοιχείων από την ILCOR:

Γενικές συστάσεις για BLS σε ενήλικες από πολίτες ανανήπτες για θύματα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα COVID-19

 • Καρδιακή ανακοπή αναγνωρίζεται όταν ένα άτομο δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει κανονικά.
 • Η ανταπόκριση αξιολογείται κουνώντας το άτομο από τους ώμους και φωνάζοντας. Για τον έλεγχο της αναπνοής, δείτε αν αναπνέει φυσιολογικά. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μόλυνσης, μην ανοίγετε τον αεραγωγό και μην τοποθετήσετε το πρόσωπό σας δίπλα στο στόμα/μύτη του θύματος.
 • Καλέστε την επείγουσα ιατρική βοήθεια 112 αν το θύμα δεν ανταποκρίνεται και δεν αναπνέει φυσιολογικά.
 • Κατά τη διάρκεια ανάνηψης από ένα άτομο, χρησιμοποιήστε εάν είναι δυνατόν ένα τηλέφωνο με δυνατότητα ανοικτής ακρόασης (hands-free) για να επικοινωνήσετε με την επείγουσα ιατρική βοήθεια 112 κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ.
 • Οι πολίτες ανανήπτες θα μπορούσαν να επιλέξουν να τοποθετήσουν ένα πανί/ πετσέτα πάνω στο στόμα και τη μύτη του ατόμου πριν από τις θωρακικές συμπιέσεις και την απινίδωση με τους διαθέσιμους για το κοινό ΑΕΑ. Αυτό μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού μέσω του αέρα κατά τη διάρκεια των θωρακικών συμπιέσεων.
 • Οι πολίτες ανανήπτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται από το κέντρο επείγουσας ιατρικής βοήθειας 112.
 • Μετά την παροχή ΚΑΡΠΑ, οι πολίτες ανανήπτες θα πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να πλύνουν τα χέρια τους σχολαστικά με νερό και σαπούνι ή να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό και να επικοινωνήσουν με τις τοπικές υγειονομικές αρχές για να ρωτήσουν για πιθανό έλεγχο, αν έχουν έρθει σε επαφή με άτομο με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19.

Συστάσεις για προσωπικό κέντρου επείγουσας ιατρικής βοήθειας για θύματα ενήλικες, ύποπτους ή επιβεβαιωμένους COVID-19

 • Για μη εκπαιδευμένους πολίτες, παρέχετε οδηγίες μόνο για συμπίεση.
 • Οδηγήστε τους διασώστες πολίτες ανανήπτες στον πλησιέστερο αυτοματοποιημένο εξωτερικό απινιδωτή (AED) όταν είναι διαθέσιμος.
 • Ο κίνδυνος COVID-19 πρέπει να αξιολογείται από το προσωπικό του κέντρου επείγουσας ιατρικής βοήθειας το συντομότερο δυνατό. Αν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης, το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης που ανταποκρίνεται στο περιστατικό θα πρέπει να ειδοποιείται αμέσως για να μπορέσει να λάβει προφυλάξεις, όπως η χρήση προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού (PPE) προφύλαξης από αερομεταφερόμενα σωματίδια.
 • Οι πρώτοι ανταποκριτές ή οι εκπαιδευμένοι εθελοντές πρέπει να αποστέλλονται σε ή να ειδοποιούνται για ιατρικά επείγοντα περιστατικά μόνο αν έχουν πρόσβαση και εκπαίδευση στη χρήση ΜΑΠ. Αν οι πρώτοι ανταποκριτές ή οι εκπαιδευμένοι εθελοντές έχουν μόνο ΜΑΠ προφύλαξης σταγονιδίων, θα πρέπει να παρέχουν μόνο απινίδωση (εάν ενδείκνυται) χωρίς θωρακικές συμπιέσεις, για ασθενείς με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19.

Συστάσεις για παροχή BLS σε ενήλικες από υγειονομικούς για ύποπτο ή επιβεβαιωμένο COVID-19

 • Οι ομάδες που ανταποκρίνονται σε ασθενείς με καρδιακή ανακοπή (τόσο εντός όσο και εκτός του νοσοκομείου) θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από εργαζόμενους υγειονομικούς με πρόσβαση και εκπαίδευση στη χρήση ΜΑΠ προφύλαξης από αερομεταφερόμενα σωματίδια.
 • Η εφαρμογή των ηλεκτροδίων του απινιδωτή και η χορήγηση ηλεκτρικού σοκ από ΑΕΑ / απινιδωτή είναι απίθανο να είναι μια διαδικασία που δημιουργεί αερόλυμα και μπορεί να γίνει με τον πάροχο να φοράει ΜΑΠ προφύλαξης από σταγονίδια (χειρουργική μάσκα ανθεκτική στα υγρά, προστασία των ματιών, ποδιά με κοντό μανίκι και γάντια.
 • Αναγνωρίστε την καρδιακή ανακοπή αναζητώντας την απουσία σημείων ζωής και την απουσία φυσιολογικής αναπνοής.
 • Οι επαγγελματίες υγειονομικοί πρέπει πάντα να χρησιμοποιούν ΜΑΠ προφύλαξης για αερομεταφερόμενα σωματίδια, για διαδικασίες που δημιουργούν αερολύματα (θωρακικές συμπιέσεις, επεμβάσεις στους αεραγωγούς και στον αερισμό) κατά τη διάρκεια της ανάνηψης.
 • Εκτελέστε θωρακικές συμπιέσεις και αερισμό με ασκό-μάσκα και οξυγόνο σε αναλογία 30: 2, διακόπτοντας τις θωρακικές συμπιέσεις κατά τη διάρκεια του αερισμού για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο αερολύματος. Ομάδες BLS λιγότερο έμπειρες ή μη εξοικειωμένες με τον εξαερισμό με ασκό-μάσκα δεν πρέπει να παρέχουν εξαερισμό με ασκό-μάσκα λόγω του κινδύνου δημιουργίας αερολύματος. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να τοποθετούν μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο του ασθενούς, να χορηγούν οξυγόνο και να παρέχουν ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις.
 • Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο αερομεταφερόμενων σωματιδίων υψηλής απόδοσης (HEPA) ή ένα φίλτρο εναλλάκτη θερμότητας και υγρασίας (HME) μεταξύ του αυτοδιατεινόμενου ασκού και της μάσκας για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.
 • Χρησιμοποιήστε δύο χέρια για να κρατήσετε τη μάσκα και να εξασφαλίσετε μια καλή στεγανοποίηση για αερισμό με ασκό-μάσκα. Αυτό απαιτεί έναν δεύτερο διασώστη – το άτομο που κάνει συμπιέσεις μπορεί να πιέζει τον ασκό όταν σταματά μετά από κάθε 30 συμπιέσεις.

Εφαρμόστε απινιδωτή ή ΑΕΑ και ακολουθήστε τις οδηγίες όπου είναι διαθέσιμες.

3 Σημαντικές επισημάνσεις:

1.
Μετάφραση οδηγιών
: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

2.
Δείτε τις πρωτότυπες οδηγίες του ERC, εδώ:
https://www.erc.edu/covid


3.

Δείτε το σχετικό video του KIDS SAVE LIVES:

 

 —

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!