TOP

ERC / COVID-19: Νέες οδηγίες Βασικής και Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής σε Παιδιά

01/06/2021

Μετάφραση οδηγιών: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Κεφάλαιο 4

Παιδιατρική Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία δόθηκε στις 24 Απριλίου 2020 και θα υπόκειται στην εξέλιξη της γνώσης και εμπειρίας μας για τον COVID-19. Καθώς οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια της πανδημίας, μπορεί να υπάρξει διεθνώς κάποια παραλλαγή ή στην πράξη. 

Εισαγωγή

Τα παιδιά είναι ευάλωτα στη νόσο του κοροναϊού 2019 (COVID-19), αλλά συχνά φαίνεται να έχουν μόνο ήπια νόσο. Πολύ μικρά παιδιά και παιδιά με συνυπάρχουσες ασθένειες μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε σοβαρές ασθένειες. Στη μεγαλύτερη, δημοσιευμένη μέχρι στιγμής, παιδιατρική, σειρά περιπτώσεων (κινέζικο CDC 01/16 – 02/08; n = 2143) 5,2% είχαν σοβαρή νόσο (ορίζεται ως “δύσπνοια, κεντρική κυάνωση και κορεσμός οξυγόνου κάτω του 92%)”) και 0,6% ήταν κρίσιμα ασθενείς. Ωστόσο, πολλά άλλα παθογόνα ή/και υποκείμενες αιτιολογίες μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστική ανεπάρκεια σε παιδιά και μια σαφής διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ομάδα συγγραφής οδηγιών παιδιατρικής του ERC [pWG] έχει επίγνωση ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις οδηγίες ανάνηψης μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διαχείριση και την επακόλουθη έκβαση σε παιδιά με σοβαρή ασθένεια.

Αυτές οι «προσωρινές» προσαρμογές στις υπάρχουσες παιδιατρικές οδηγίες στις συνθήκες του COVID-19 πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, π.χ. λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό εξάπλωσης και εξελισσόμενου προφίλ της COVID-19 σε αυτήν την περιοχή, καθώς και τον συνολικό αντίκτυπο στους διαθέσιμους πόρους. Δεδομένων των περιορισμένων στοιχείων, οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές είναι κυρίως αποτέλεσμα συναίνεσης των ειδικών. Βασίζονται στην πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση του ILCOR και στις υπάρχουσες οδηγίες από άλλους συλλόγους και επιτροπές, ενώ συμπεριλαμβάνουν τα δεδομένα από υπάρχουσες παιδιατρικές κλινικές μελέτες. Έμμεσες ενδείξεις από μελέτες ενηλίκων ή μη κλινικές μελέτες (σχετικά με την παθοφυσιολογία κ.λπ.) λήφθηκαν επίσης υπόψη για τη διαμόρφωση των τελικών μας ιδεών.

Προστασία παρευρισκομένων και επαγγελματιών υγείας

 1. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχουν διαθέσιμες διαδικασίες και απαραίτητα υλικά για τη σωστή προστασία των παρόχων τους (επαγγελματίες υγείας, πρώτοι διασώστες κ.λπ.). Αυτό περιλαμβάνει την ύπαρξη ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού [ΜΑΠ] και οδηγίες για τη χρήση του. Να υπάρχουν σαφείς στρατηγικές για τη συνωστισμό, τον έλεγχο και την απολύμανση να έχουν γραφτεί πρωτόκολλα και να υπάρχουν ειδικές ομάδες για διαδικασίες υψηλού κινδύνου.

  Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά κλινικά πλαίσια και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους. Στρατηγικές για εφαρμογή σε όλες τις συνθήκες και συνεχής εκπαίδευση (προσομοίωση) είναι απαραίτητες.

 2. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να χρησιμοποιούν ΜΑΠ όταν νοσηλεύουν ένα σοβαρά άρρωστο παιδί που έχει επιβεβαιωθεί ή είναι ύποπτο COVID-19. Ο τύπος ΜΑΠ πρέπει να οριστεί σε επίπεδο «συστήματος», ανάλογα με τον υποτιθέμενο κίνδυνο μετάδοσης. Για να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης και για εξοικονόμηση πόρων, μόνο οι απαραίτητοι νοσηλευτές πρέπει να συμμετέχουν στη σκηνή / στο δωμάτιο.

 3. Απλοί παρευρισκόμενοι θα πρέπει να προστατεύονται όσο είναι δυνατόν και να αποφεύγουν ενέργειες με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης. Διασώστες που φροντίζουν το παιδί ή είναι μέλη της οικογένειάς του πιθανότατα έχουν ήδη εκτεθεί στον ιό και ενδέχεται να είναι πιο πρόθυμοι να παρέχουν υποστήριξη ανεξάρτητα από τον πιθανό αυξημένο κίνδυνο.

 4. Οι απλοί παρευρισκόμενοι και οι πάροχοι επείγουσας βοήθειας πρέπει να γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους και η απόφαση για το πότε και πώς να παρέμβουν πρέπει να είναι δικιά τους, αλλά μόνο στο βαθμό που δεν θέτει σε κίνδυνο άλλον πάροχο ή παρευρισκόμενο.

  Στο 70% περίπου των παιδιατρικών καρδιακών ανακοπών εκτός νοσοκομείου, οι διασώστες είναι πιθανό να είναι μέλη της οικογένειας και ως εκ τούτου να έχουν εκτεθεί στον SARS-CoV-2 (εάν το παιδί είχε μολυνθεί). Μπορεί επίσης να θεωρήσουν τον προσωπικό τους κίνδυνο πολύ λιγότερο σημαντικό από το πιθανό όφελος για το παιδί. Αυτό είναι απίθανο να ισχύει για τυχαίους παρευρισκόμενους. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορεί επίσης να εκτιμήσουν το όφελος για το παιδί υψηλότερα από τον προσωπικό τους κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να πάρουν υπόψη την ευθύνη τους απέναντι στους συγγενείς τους, τους συναδέλφους τους καθώς και την ευρύτερη κοινότητα.

Αναγνώριση του κρίσιμα άρρωστου παιδιού

Η τρέχουσα συμβουλή για την αναγνώριση του σοβαρά άρρωστου παιδιού εξακολουθεί να ισχύει, ανεξάρτητα εάν το παιδί έχει ή όχι COVID-19. Το ERC υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης σοβαρής ασθένειας, αρχικά μέσω μιας γρήγορης παρατήρησης της συμπεριφοράς, της αναπνοής και του χρώματος του σώματος (π.χ. όπως στο τρίγωνο παιδιατρικής αξιολόγησης) και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί, μια ολοκληρωμένη βήμα-βήμα προσέγγιση ABCDE βασισμένη στην παθοφυσιολογία (βλ. επίσης θέμα 3 για τη διαχείριση των αεραγωγών και της αναπνοής). Δεν υπάρχουν κλινικά σημεία ή βιοχημικές παράμετροι με καλή ευαισθησία ή ακρίβεια για το COVID-19 μεμονωμένα. Οι πάροχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι είτε για υποξία είτε για μυοκαρδίτιδα, που μπορεί να συμβούν χωρίς να υπάρχουν άλλα εμφανή κλινικά σημεία. Η ομαδική εργασία είναι σημαντική στη διαχείριση κάθε σοβαρά άρρωστου ή τραυματισμένου παιδιού, αλλά το μέγεθος της ομάδας πρέπει να βελτιστοποιείται σε κάθε στάδιο ( με γνώμονα την αποτελεσματικότητα).

Διαχείριση αεραγωγού και αναπνοής ενός κρίσιμα άρρωστου παιδιού με πιθανή μόλυνση από COVID-19

 1. Ανοίξτε και διατηρήστε, εάν χρειαστεί, τον αεραγωγό μέσω τοποθέτησης και, όσο είναι δυνατόν, έκτασης κεφαλής και ανύψωσης κάτω γνάθου (βλ. επίσης θέμα 4) ή ώθηση της σιαγόνας (σε τραύμα ή κατά τον αερισμό με ασκό-μάσκας [ΑΑΜ]). Ανεξάρτητα από την κατάσταση COVID-19 του παιδιού, η σωστή διατήρηση των αεραγωγών παραμένει σημαντικό μέρος της αναπνευστικής διαχείρισης οποιουδήποτε παιδιού με σοβαρή ασθένεια ή τραυματισμό (βλ. επίσης παρακάτω).

 2. Χρησιμοποιήστε συμπληρωματικό οξυγόνο νωρίς για να υποστηρίξετε την οξυγόνωση (αλλά αποφύγετε την περιττή υπεροξία). Το οξυγόνο μπορεί να χορηγηθεί από ρινικό σωληνίσκο, με απλή μάσκα οξυγόνου ή με μάσκα μη επανεισπνοής. Δώστε στον ασθενή χειρουργική μάσκα όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις συσκευές (σε όλους τους ασθενείς για τους οποίους δεν μπορεί να αποκλειστεί ο COVID-19). Εάν χρειαστεί, δώστε τα φάρμακα με τον MDI / spacer αντί με νεφελοποιητή (ακόμα κι αν από μόνη της δεν αποτελεί διαδικασία δημιουργίας αεροζόλ (AGP), το τελευταίο μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης ασθένειας). Θα πρέπει να εξεταστεί η χορήγηση οξυγόνου με ρινική κάνουλα υψηλής ροής, και πάλι σε συνδυασμό με χειρουργική μάσκα, σε αυτούς που αποτυγχάνουν στην αρχική θεραπεία οξυγόνου χαμηλής ροής. Οι ασθενείς με COVID-19 μπορεί να ανταποκριθούν καλά στη συνεχή θετική πίεση των αεραγωγών (CPAP), αποφεύγοντας ενδεχομένως τη διασωλήνωση.

 3. Εξετάστε την έγκαιρη ενδοτραχειακή διασωλήνωση για να υποστηρίξετε την οξυγόνωση και τον αερισμό σε ασθενείς που αποτυγχάνουν NIV, που έχουν αντισταθμισμένη αναπνευστική ανεπάρκεια με σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια ή που βρίσκονται σε καρδιακή ανακοπή. Εάν απαιτείται προσωρινός αερισμός ασκού-μάσκας (ΑΑΜ), στοχεύστε στην ελάχιστη διαρροή κατά τον αερισμό και χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο ιού (εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME) ή φίλτρο σωματιδίων αέρα υψηλής απόδοσης (HEPA)) μεταξύ μάσκας και ασκού. Εάν ένας διασώστης μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει σφιχτή στεγανότητα μάσκας, γυρίστε στην τεχνική με δυο ανανήπτες (το άτομο που κάνει θωρακικές συμπιέσεις μπορεί να σταματάει για να συμπιέζει τον ασκό). Μπορεί να εξεταστεί η χρήση ενός υπεργλωττιδικού αεραγωγού (SGA) από εκείνους που έχουν εμπειρία στη χρήση του, ωστόσο είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η σωστή στεγανοποίηση. Η πρόληψη της παραγωγής αερολύματος με SGA είναι λιγότερο αξιόπιστη από ότι με ένα ενδοτραχειακό σωλήνα, αλλά μπορεί να παρέχει καλύτερη στεγανοποίηση των αεραγωγών από μια μάσκα προσώπου.

 4. Οι παρεμβάσεις στον αεραγωγό πρέπει να εκτελούνται από τον πιο ικανό πάροχο που είναι διαθέσιμος. Πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα για επείγουσα και επιλεκτική διασωλήνωση όλων των παιδιών που ενδέχεται να έχουν COVID-19. Ιδανικά, ειδικές ομάδες πρέπει να προκαθοριστούν και να είναι διαθέσιμα εκ των προτέρων συγκεκριμένα καροτσάκια διασωλήνωσης (με επαρκή ΜΑΠ,  συμπεριλαμβανομένων προσωπίδες για το εμπλεκόμενο προσωπικό). Συνιστώνται οι Cuffed ενδοτραχειακοί σωλήνες και οι πάροχοι πρέπει να προσέχουν ώστε να φουσκώνουν σε επαρκή πίεση (πριν από την πρώτη εμφύσηση). Ικανοί πάροχοι θα πρέπει να εξετάσουν, εάν υπάρχει, τη χρήση της βιντεολαρυγγοσκόπησης αντί της άμεσης λαρυγγοσκόπησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ασφάλεια του χειριστή όσο και τη βελτιωμένη απεικόνιση. Σε συνθήκες ΚΑΡΠΑ αυτών των παιδιών, οι πάροχοι θα πρέπει να σταματήσουν τις θωρακικές συμπιέσεις κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας διασωλήνωσης.

Υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάδοσης ιών κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών των αεραγωγών, συμπεριλαμβανομένης της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, της εισαγωγής υπεργλωττιδικού αεραγωγού, της εκτέλεσης ΑΑΜ, του μη επεμβατικού αερισμού, της τραχειοστομίας, της αποσύνδεσης του κυκλώματος αερισμού, της συσκευής αναρρόφησης ή της χρήσης ενός στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού . Αυτές οι διαδικασίες απαιτούν από όλους τους παρόχους που είναι παρόντες στο δωμάτιο να φορούν ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης. Περιορίστε την εξάπλωση αερολύματος εισάγοντας φίλτρο ιού (εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME) ή φίλτρο απορρόφησης σωματιδίων υψηλής απόδοσης (HEPA) μεταξύ του κυκλώματος αεραγωγού και αναπνοής του ασθενούς, και ένα επιπλέον φίλτρο στο εκπνευστικό σκέλος του αναπνευστήρα. σφίξτε το σωλήνα και σταματήστε τον αναπνευστήρα πριν αποσυνδέσετε. χρησιμοποιήστε ένα φάρμακο νευρομυϊκού μπλοκαρίσματος για την πρόληψη του βήχα και χρησιμοποιήστε κλειστά συστήματα αναρρόφησης.

Αναγνώριση καρδιακής ανακοπής σε παιδιά και αλγόριθμος Βασικής Υποστήριξης Ζωής

Ελέγξτε για ανταπόκριση – σε ένα παιδί που δεν ανταποκρίνεται, αξιολογήστε την αναπνοή οπτικά (ανασηκώνεται το στήθος) και προαιρετικά τοποθετώντας ένα χέρι στην κοιλιά. Μην πλησιάζετε το στόμα ή τη μύτη του θύματος σε αυτό το στάδιο. Η καρδιακή ανακοπή ορίζεται ως  «να μην ανταποκρίνεται και να μην αναπνέει κανονικά». Μη εκπαιδευμένοι απλοί διασώστες πιθανότατα θα έχουν καλέσει το κέντρο επείγουσας ιατρικής βοήθειας [ΕΚΑΒ] (112 / 166) από την αρχή. Οι εκπαιδευμένοι πάροχοι θα πρέπει να το κάνουν πριν ξεκινήσουν τις θωρακικές συμπιέσεις. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι διασώστες, ένας δεύτερος διασώστης θα πρέπει να καλέσει αμέσως το ΕΚΑΒ.

Μόλις αναγνωριστεί η καρδιακή ανακοπή, οι διασώστες θα πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον ΚΑΡΠΑ μόνο με συμπιέσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε μια χειρουργική μάσκα πάνω στο στόμα και τη μύτη του παιδιού προτού ξεκινήσετε θωρακικές συμπιέσεις. Η συνήθης χρήση ενός υφάσματος ως εναλλακτική λύση δεν συνιστάται λόγω του πιθανού κινδύνου απόφραξης του αεραγωγού ή / και περιορισμού της παθητικής κίνησης του αέρα (λόγω των συμπιέσεων). Δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη ότι ένα ύφασμα εμποδίζει τη μετάδοση μέσω του αέρα. Ωστόσο, όταν δεν υπάρχει χειρουργική μάσκα και αυτό το πανί ενθαρρύνει τους διασώστες να παρέχουν υποστήριξη εκεί όπου διαφορετικά δε θα το έκαναν, θα πρέπει να το χρησιμοποιούν (ελαφρώς τυλιγμένο πάνω από το στόμα και τη μύτη).

Εκτός αν είναι πιθανά κύρια καρδιακής προέλευσης (« μαρτυρία ξαφνικής κατάρρευσης»), οι διασώστες που είναι πρόθυμοι και ικανοί θα πρέπει επίσης να ανοίξουν τον αεραγωγό και να παρέχουν εμφυσήσεις διάσωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του 2015, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι πιθανό να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης (εάν το παιδί έχει COVID-19), αλλά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το αποτέλεσμα (βλ. «Προστασία παρευρισκομένων και επαγγελματιών υγείας»).

Όταν ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής [ΑΕΑ] είναι άμεσα διαθέσιμος, οι εκπαιδευμένοι πάροχοι θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουν το συντομότερο δυνατό. Ένας ΑΕΑ πρέπει κατά κύριο λόγο να προτείνεται ως μέρος της τηλεφωνικά καθοδηγούμενης ΚΑΡΠΑ στις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα ενός βασικά απινιδώσιμου ρυθμού είναι αρκετά υψηλή: σε περιπτώσεις ξαφνικής κατάρρευσης με μάρτυρα. για παιδιά με συγκεκριμένο «καρδιακό» ιστορικό ή για παιδιά ηλικίας άνω του 1 έτους χωρίς καμία αναγνωρίσιμη μη καρδιακή αιτία ανακοπής, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο παρευρισκόμενοι και ένας AED κοντά. Οι ομάδες EMS πριν από το νοσοκομείο ή οι ομάδες ALS στο νοσοκομείο πρέπει να φορούν ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης πριν φτάσουν στο πλευρό του ασθενούς, εκτός εάν έχει αποκλειστεί το COVID-19, ακόμη και αν καθυστερήσει την έναρξη ή τη συνέχιση της ΚΑΡΠΑ (βλ. «Προστασία παρευρισκομένων και επαγγελματιών υγείας» ). Πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα για να διευκολυνθεί αυτό και να ελαχιστοποιηθούν οι καθυστερήσεις. Το προσωπικό που φορά μόνο ΜΑΠ προφύλαξης σταγονιδίων μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να παρέχει αρχική απινίδωση προτού φορέσει ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης σε παιδιά με αναγνωρισμένο απινιδώσιμο ρυθμό. Μόλις φορέσετε ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξη, εκτελέστε ΚΑΡΠΑ σύμφωνα με τους αλγόριθμους του 2015. Μην καθυστερείτε την ΚΑΡΠΑ για να εξασφαλίσετε αεραγωγό με επεμβατική διαχείριση. Παρέχετε αρχικούς αερισμούς με ασκό-μάσκα (βλ. «Διαχείριση αεραγωγών και αναπνοής ενός κρίσιμου παιδιού με πιθανή μόλυνση COVID-19»).

Κοινοποιήστε την κατάσταση του παιδιού COVID-19 σε όλους τους εμπλεκόμενους παρόχους (δείτε επίσης ERC Οδηγίες COVID-19 για τη δεοντολογία).

Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα (FBAO)

Οι υφιστάμενες οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν για τη διαχείριση της απόφραξης αεραγωγού από ξένο σώμα, ανεξάρτητα από την υποτιθέμενη κατάσταση COVID-19. Τις περισσότερες φορές, οι διασώστες φροντίζουν ή είναι μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού και έτσι έχουν
μόνο περιορισμένο κίνδυνο. Σε περιπτώσεις που ο βήχας εξακολουθεί να θεωρείται αποτελεσματικός, οι παρευρισκόμενοι ή οι πάροχοι θα πρέπει να ενθαρρύνουν το βήχα διατηρώντας παράλληλα την κατάλληλη απόσταση. Μην τοποθετείτε χειρουργική μάσκα στο παιδί σε αυτό το στάδιο.

Οι παρευρισκόμενοι πρέπει να καλέσουν κέντρο εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας 112 νωρίς, ειδικά εάν ο βήχας απειλεί να γίνει αναποτελεσματικός.

Εξειδικευμένη Υποστήριξη ζωής

 1. Σε παιδιά με επιβεβαιωμένο ή ύποπτο COVID-19, οι ομάδες Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωης πρέπει να φορούν κατάλληλα ΜΑΠ πριν φτάσουν στο πλευρό του ασθενούς. Διατηρήστε τις ομάδες όσο το δυνατόν μικρότερες αλλά χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα.

 2. Εάν ένας απινιδωτής είναι άμεσα διαθέσιμος, ενεργοποιήστε τον, εφαρμόστε τα ηλεκτρόδια και δώστε σοκ εάν ο ρυθμός είναι κοιλιακή μαρμαρυγή / άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία (VF / pVT). Εάν το παιδί παραμείνει σε VF / pVT και εάν φοράτε ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης, ξεκινήστε θωρακικές συμπιέσεις. Εάν δεν φοράτε ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης, δώστε έως και δύο επιπλέον σοκ (εάν ενδείκνυται) ενώ άλλοι πάροχοι φορούν ΜΑΠ αερομεταφερόμενης προφύλαξης.

 3. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή αντιμετώπιση τυχόν αναστρέψιμων αιτιών κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ είναι σημαντική. Μερικές από αυτές τις αναστρέψιμες αιτίες απαιτούν «προηγμένες» τεχνικές ανάνηψης: εξετάστε την έγκαιρη μεταφορά σε ένα κέντρο ικανό να το κάνει αυτό για παιδιά. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία υπέρ ή κατά της χρήσης της εξωσωματικής υποστήριξης ζωής για παιδιά με COVID-19. Σε καταστάσεις όπου αυτή η μονάδα είναι διαθέσιμη, οι πάροχοι θα πρέπει να εξισορροπούν τη χρήση τέτοιων προηγμένων πόρων με την πιθανότητα καλής έκβασης για τον κάθε ασθενή.

Ηθική ανάνηψης σε παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID

Γι’ αυτό αναφερόμαστε στις ειδικές οδηγίες ERC COVID-19 για τη δεοντολογία. Οι ηθικές αρχές και οδηγίες δεν διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

Δείτε τις πρωτότυπες οδηγίες του ERC, εδώ: https://www.erc.edu/covid

 

Μετάφραση οδηγιών: Γεώργιος Νικολακάκης
Επιμέλεια κειμένου: Θεόδωρος Καλύβας
Για τον ανθρωπιστικό Οργανισμό KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

Καλώς όρισες! Πριν φύγεις εξασφάλισε πως θα κατεβάσεις το App επειγόντων iSAVElives που σου προσφέρουμε δωρεάν, επιλέγοντας το από το πεδίο iSAVElives! Ζήτησε μας επίσης να σε εκπαιδεύσουμε εντελώς δωρεάν, από το πεδίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!