ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μαΐ 12 2021

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζόμενου και η ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει ανάλογο πλαίσιο λειτουργίας των εργασιακών χώρων.

  Μεταξύ των άλλων, προβλέπεται τήρηση κατάλληλα εξοπλισμένου φαρμακείου, ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας, καθώς και εκπαίδευσή τους στις πρώτες βοήθειες.

ΝΟΜΟΣ:

https://www.e-nomothesia.gr/inner.php/kat-ergasia-koinonike-asphalise/n-3850-2010.html?print=1

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/ya-oik-32205-d10-96-2013.html

O Ελληνικός Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Tα Παιδιά Σώζουν Ζωές προσφέρει μαθήματα πρώτων βοηθειών και συμβουλές για οργάνωση Πρώτων Ανταποκριτών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

elEL